Ejderns Historia
Ejderns räddning
Ångmaskinen

 

EJDERN

Fakta om Ejdern

  • Skrov: Dimentioner: Längd 22 meter, Bredd 4,2 meter, Djupgående lastad 2,02 meter. Stålskrov, förstärkt för isgående. Propellern är 4 bladig med en diameter på 1,4 meter.
  • Framdrivnings maskin: Compound ångmaskin, tillverkad 1880, med strålkondensor, cylinderdiametrar 216 resp. 432 mm, slaglängd 222 mm. 65 indikerade hästkrafter vid 120 rpm. Stephenson's slidrörelse.
  • Generatordrift: Kolvångmaskin, 1-cylindrig, med 2 hk effekt vid 600 rpm.
  • Pumpar: 1 st ångdriven kolvpump för matarvatten och länsning resp. spolning via slang.
  • Panna: Skotsk ångpanna, tillverkad 1943, med ett eldrör, koleldad, arbetstryck 7 - 10 kg/cm2. Vid normaldrift en kolförbrukning på ca 1 hl/h.
  • Bränsle: kol
  • Maxfart: 8 knop
  • Min.besättning: Kapten, Maskinist och Jungman
  • Passagerare: Ursprungligen fick s/s Ejdern ta 145 passagerare, numera är antalet minskat till 90.