Copyright © Museiföreningen Ångfartyget Ejdern, all rights reserved.

Museiföreningen Ångfartyget Ejdern kommer att anstränga sig för att tillhandahålla aktuell information på http://www.ejdern.org/ men lämnar inga garantier för att så sker i alla tänkbara sammanhang.

Vissa länkar som presenteras på våra sidor hänvisar till datorer över vilka vi inte själva har kontroll. Vi ansvarar därför inte för innehållet i dessa länkar.

Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden. Museiföreningen Ångfartyget Ejdern ger dig dock rätt att kopiera det material som vi publicerar på våra sidor, för eget bruk, men endast för icke-kommersiell användning. Copyright ska anges och finnas med på kopiorna.

Tillbaka