I Södertälje finns något alldeles unikt...
Världens äldsta koleldade propellerdrivna ångfartyg med originalmaskin är Ejdern av Södertälje. Hon byggdes 1880 i Göteborg för att gå i kusttrafik. Ejderns maskin är på 65 hk och har två cylindrar, pannan eldas med kol. EJDERN ägs av Museiföreningen Ångfartyget Ejdern, som vårdar och rustar henne och håller henne i trafik.
Denna förening bör alla vara med i !Föreningens syfte
Medlemsskap
Jupileumsklubben
Aktiv medlem
Aktiviteter
Ekonomi
CHARTRA S/S EJDERN
Styrelsen
Adresser
Upplysningar

Våra Sponsorer
Barn & Ungdoms sidan

 

MUSEIFÖRENINGENS SYFTE
 • att bevara s/s Ejdern som ett kommunikationshistoriskt minnesmärke.
 • att bevara fartyget som ett levande museum.
 • att bevara gamla yrken.
 • att genomföra resor för allmänheten till olika resmål.

MEDLEMSSKAP

Föreningen är i behov av många medlemmar för att kunna fortsätta med sin verksamhet. Vi behöver alltså Dej som medlem. Årsavgift Vuxna 200:- Familj 300:-

OBS! Medlemskap i vår förening innebär inga förpliktelser, men är en bra grund för vår verksamhet. Man stöder då EJDERN ekonomiskt och hjälper till att bevara henne. Förutom denna behagliga känsla får medlemmarna ytterligare förmåner: turlistor hemsända med posten, informationsbladen TRYCKSAKEN och EJDERN-TELEGRAFEN, kallelser till medlemsmöten, möjlighet att vara med på speciella medlemsresor till ovanliga färdmål.

EJDERNS JUBILEUMSKLUBB

Jubileumsklubben bildades 1994. Då hade 30 år gått sedan EJDERN räddades från beslutet att sänkas i havets djup.

Genom klubben har främst Södertäljes invånare och näringsliv ett särskilt tillfälle att visa sin uppskattning över att EJDERN åter ar ett levande kommunikations- historiskt minnesmärke i Södertälje.

Klubbmedlemmarna får turlistor och informationsmaterial hemsända med posten, namn noterat på en tavla ombord och på denna site.

Klubbmedlemmarna får med företrädesrätt och till reducerat pris tillgång till EJDERNs fina aktersalong för styrelsesammanträden, kundträffar och andra exklusivare sammankomster, ombord på E]DERN liggande vid kaj eller under färd. Eller hela EJDERN för demonstration eller mottagning. Servering ordnas.

Främst får medlemmarna den unika känslan av välbehag av att bevara Världens äldsta koleldade propellerdrivna ångfartyg med original- maskin

Klubben administreras av Museiföreningen Ångfartyget Ejdern.

Medlemsavgiften = årtalet ( , kronor, , kronor, , kronor...)

AKTIV MEDLEM

Den som vill kan också hjälpa föreningen och EJDERN mera handgripligt med hantverk ombord under vintersäsongen eller som besättning under färderna eller med kontorsarbete. Skriv någon rad på postgirotalongen eller kom till oss någon gång!

AKTIVITETER
 • Medlemmarnas arbete ombord (renovering o besättning)
 • Resor för allmänheten
 • Medlemsresor
 • Semesterresa för aktiva medlemmar

EKONOMI

Föreningens inkomster kommer till största delen via:

 • Inkomster av arrangerade resor
 • Kommunala bidrag
 • Medlemsavgifter
 • Souvenirförsäljning
 • Gåvor och bidrag

CHARTRA S/S EJDERN

Det går att chartra ångfartyget Ejdern!

Vid sidan om den ordinarie ångbåtsprogrammet går det att chartra ångfartyget Ejdern. Ejdern är idealisk för kortare båtutflykter för företag, föreningar eller organisationer. Läs mer

FÖRENINGENS STYRELSE

Styrelsen består av:

 • Sven-Erik Lennborg (Ordförande)
 • Sven Hjelm (Vice Ordförande)
 • Jan Fagerström (Kassör)
 • Claes H Nygårdh
 • Inger Blid
 • Marie Bladh
 • Sten Ekvall
 • Lars Hjerpe
 • Alexander Saviharju
Suppleanter
 • Milorad Bajic
 • Lars-Inge Karlsson

ADRESS & TELEFON mm

Adress: Museiföreningen Ångfartyget Ejdern, Saltsjögatan 9, 151 71 Södertälje
Telefon: Föreningslokalen 08 550 110 20
Telefon: Fartyget 070 363 00 23
Mail: klicka här
Bankgiro 826-8302

UPPLYSNINGAR

Du som vill ha mer upplysningar om föreningen kan ringa vårt kansli, 08-550 110 20. Säkrast når du oss på vardagar kl.10.00-12.00 då kansliet är bemannat.
eller kontakta Södertäljebyrån, 08-523 060 30,
eller till Webmaster Claes H Nygårdh,
eller ett vanligt brev till: Museiföreningen Ångfartyget Ejdern, Saltsjögatan 9, 151 71 Södertälje
E-mail till Ejderns kansli, klicka här